Ffenomenau rhyfedd

Rydw i wedi bod yn chwarae gydag Uchel Ystod Ddeinamig, ar rhai o'r camerâu ar fy ffôn.  Mae'r camera yn tynnu tri ffotograff gydag amlygiadau gwahanol ac yn cyfuno nhw i mewn un llun.  Mewn theori byddai fe gwneud y gorau o'r pob llun.  Rydw i'n meddwl mai'r ffotograffau yn rhyfedd oherwydd os rhywbeth yn symud  dych chi'n gallu gweld ffenomenau rhyfedd ar y llun. Mae'n ddiddorol, ac rydw i wedi mwynhau chwarae gyda fe, ond dydw i ddim yn meddwl rydw i'n mynd yn defnyddio Uchel Ystod Ddeinamig yn aml iawn.

I've been playing with High Dynamic Range, on some of the cameras on my phone. The camera pulled three photographs with different exposures and combines them into one image. In theory it would be best of all photos made. I think the photographs are strange because if something moves you are able to see strange phenomena on the photo. It is interesting, and I've enjoyed playing with him, but I do not think I'm going to use High Dynamic Range very often.

Comments
Sign in or get an account to comment.