Autumnal shades

Roedd tipyn bach o haul heddiw ac es i am dro o gwmpas y parc.  Mae'r rhan fwyaf o'r blodau wedi mynd nawr ond mae'r Hydrangeas (Blodau'r Enfys) yn dal yn dangos rhai lliwiau.

There was a bit of sun today and I went for a walk around the park. Most of the flowers have gone now but the hydrangeas (literally 'Rainbow Flowers') are still showing some colours.

Comments
Sign in or get an account to comment.