Always being kind

Cawson ni ein gwahodd i'r agoriad Canolfan Bwdhaidd newydd - Kagyu Samye Dzong - yn Nhreganna, Caerdydd.  Daeth Lama Yeshe Losal i lawr o'r Alban i agor y Ganolfan. Rhoddod wybodaeth am y pwysigrwydd bod wastad yn garedig, agor, cyfeillgar, a chymryd cyfrifoldeb am ein meddyliau ein hunain. Roedd e'n achlysur llawen ac roedd e'n dda cwrdd â phobl o  draddodiad gwahanol.

We were invited to the opening of a new Buddhist Center - Kagyu Samye Dzong - in Canton, Cardiff. Lama Yeshe Losal came down from Scotland to open the Center. He gave a talk about the importance of being always kind, open, friendly, and taking responsibility for our own thoughts. It was a joyful event and it was good to meet people from a different tradition.

Comments
Sign in or get an account to comment.