Gwledydd y Dreigiau

Rydyn ni'n pacio ein bagiau am ein taith i Bhwtan.  Rydyn ni erioed wedi meddwl y byddwn ni'n gallu mynd, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ymweld y wlad.  Mae Cymru a Bhwtan yn cael o leiaf un peth yn gyffredin - dreigiau ar eu baneri. Enw arall i Bhwtan yw 'Gwlad y Ddraig Taran'.

We are packing our bags for our trip to Bhwtan. We never thought we would be able to go, and we're looking forward to visiting the country. Wales and Bhutan have at least one thing in common - dragons on their flags. Another name for Bhutan is 'Land of the Thunder Dragon'

Comments
Sign in or get an account to comment.