So this is Christmas

Gwelon ni ein coeden Nadolig cyntaf ym Maes Awyr Heathrow.  Roedd e'n dipyn bach o sioc ar ôl Bhwtan.  Roedden ni wedi anghofio am Nadolig. Sioc hefyd oedd dod yn ôl i'r gwaith ar ôl treulio blynyddoedd (roedd yn ymddangos) yn Bhwtan. Beth oeddwn i'n ei wneud cyn es i?

We saw our first Christmas tree at Heathrow Airport. It was a bit of shock after Bhutan. We had forgotten about Christmas. Shock also to come back to work after spending years (it seemed) in Bhutan. What was I doing before I went?

Comments
Sign in or get an account to comment.