The light at the end of the week

Dydd Gwener yw fy niwrnod i grwydro i'r dre. Heddiw roeddwn i gasglu ffotograffau oedd wedi cael ei sganio gan Jessops.  Mae llawer o hen ffotograffau gyda fi ac mae Jessops yn gallu sganio nhw am tua 20p yr un.  Maen gwell iddyn nhw wneud y gwaith - mae'n arbed llawer o amser i fi.


Friday is my day to wander into town. Today I was collecting photos scanned by Jessops. I have many old photographs and Jessops can scan them for about 20p each. It's better for them to do the job - it saves me a lot of time.

Comments
Sign in or get an account to comment.