Misty morning

Roedd hi'n rhewllyd a niwlog yn y bore cyn clirio yn hwyr yn y dydd.  Roedd e'n teimlo fel eithaf cyferbyniad i'r tywydd oer a glir yn Y Ffindir.

She was frosty and foggy in the morning before clearing later in the day. it felt quite a contrast to the cold and clear weather in Finland.

Comments
Sign in or get an account to comment.