Walking by the cemetery

Es i i weld y meddyg y bore hwn. Roedd e'n teimlo fel taith araf a hir, yn cerdded i'r pentref, gyda choesau drwm.  Dwedodd y meddyg fod y ffliw gyda fi. Doeddwn i ddim yn synnu.  Roedd e'n teimlo fel taith araf a hir, yn cerdded adre, gyda choesau drwm... Roedd e'n brofiad diddorol, cerdded yn araf, oherwydd dych chi'n gweld byd gwahanol - mwy o fanylion - mwsoglau ac eiddew ar y wâl, cerrig yn y tarmac, blodau yn y craciau yn y palmant...

I went to see the doctor this morning. It felt like a slow and long journey, walking to the village, with heavy legs. The doctor said I had flu. I was not surprised. It felt like a slow and long journey, walking home, with heavy legs ... It was an interesting experience, walking slowly, because you see a different world - more detail - mosses and ivy on the wall, stones in the tarmac, flowers in the cracks in the pavement ...

Comments
Sign in or get an account to comment.