Watercolour

Mae'r tywydd oer yn parhau. Mae'r gwynt yn chwythu a nawr ac eto mae'r eira yn disgyn. Mae'n rhewi. Rydyn ni'n disgwyl mwy o eira yfory.  Stopiais i (yn fyr) i dynnu lluniau ar un o fy hoff leoedd ar fy ffordd adre.

The cold weather continues. The wind is blowing and now and again the snow falls. It's freezing. We're expecting more snow tomorrow. I stopped (briefly) to take pictures ar one of my favorite places on my way home.

Comments
Sign in or get an account to comment.