Another day, another season

Mae'r eira bron wedi mynd ac mae'r awyr yn las - am ychydig.  Rydw i'n meddwl bod pob dydd yn dod â'i dymor ei hun. Dydyn ni ddim yn gwybod beth i ddisgwyl nesa...

The now has almost gone and the sky is blue - for a while.  I think that each day brings its own season.  We don't know what to expect next.

Comments
Sign in or get an account to comment.