Ar y stryd, yn y glaw

Ymwelais i â fy mrawd heno.  Mae'n byw ar Ffordd Casnewydd. Roedd e'n dda i weld e sefydlog a chyfforddus.  Seiclais i adre yn y glaw - roedd e'n law mân; (gwlithlaw; glaw smwc).  Am fwy geiriau tywydd yn Gymraeg dych chi'n gallu darllen y tudalen ar Omniglot (https://www.omniglot.com/language/weather/welsh.htm). Mae llawer o eiriau am fathau gwahanol o law.I visited my brother tonight. He lives on Newport Road. It was good to see him settled and comfortable. I cycled home in the rain - it was a drizzle (drizzle, drizzle). For more weather words in Welsh you can read the page on Omniglot (https://www.omniglot.com/language/weather/welsh.htm). There are many words about different types of rain.

Comments
Sign in or get an account to comment.