Gorsedd Gardens - Flowering Focus

Weithiau mae'n anodd perswadio'r camera i ffocws ar y peth cywir, felly rydw i'n arbrofi gyda ffocws llaw.  Mae'n fwy araf yn gymhariaeth gyda ffocws awtomatig a dydw i ddim yn ffeindio'r ffocws cywir bob tro, ond rydw i'n meddwl ei fod e'n ddiddorol, ac rydw i'n meddwl y bydda i'n mynd yn gyflymach.Y blodau hyn wedi cael ei phlannu gan y Cyngor yng Ngerddi Gorsedd, parc bach o flaen yr amgueddfa.  Roeddwn i gael cyfle i stop yna am funud ar fy ffordd yn ôl i'r gwaith ar ôl cyfarfod.
Sometimes it's hard to persuade the camera to focus on the right thing, so I'm experimenting with a manual focus. It's slower in comparison with automatic focus and I do not always find the right focus, but I think it's interesting, and I think I'll get faster.These flowers have been planted by the Council at Gorsedd Gardens, a small park in front of the museum. I had the opportunity to stop there for a minute on my way back to work after a meeting.

Comments
Sign in or get an account to comment.