Whatever the weather

Roedd hi'n bwrw glaw yn y nos ond pan wnes i ddeffro yn y bore mae'r glaw wedi dod i ben. Roedd hi'n gŵl a wyntog. Roedd diwrnod araf gyda ni. Treulion ni tipyn bach o amser yn gwella pethau o gwmpas y babell ac wedyn cerddwn ni i Heatherton. Heatherton yw un o'r parciau 'antur' yn yr ardal, ond aethon ni yna i ymweld â'r bwyty. Mwynheuon ni'r pryd o fwyd yna, ond oedd e bron rhy fawr i fi bod yn onest. Wedyn gwnaethon ni cerdded i'r cwrs golff ac eisteddwn ni i ddarllen am dipyn. Gwnaethon ni cerdded yn ôl i' r gwersyll yn gobeithio byddai'r daith gerdded yn helpu gyda'r calorïau y roedden ni wedi bwyta dros amser cinio. Roedd rhaid i ni fynd i'r siop yn Saint Florence i brynu llaeth. Mae'r pentref yn edrych yn neis iawn, efallai y byddwn ni'n cerdded yna yfory

It rained at night but when I woke up in the morning, the rain had stopped . It was cool and windy. We had a slow day. We spent a little while improving things around the tent and then we walked to Heatherton. Heatherton is one of the 'adventure' parks in the area, but we went to visit the restaurant. We really enjoyed that meal, but it was almost too big for me to be honest. Then we walked to the golf course and we sat to read for a while. We walked back to the camp site hoping that the walk would help with the calories we had eaten over lunch time. We had to go to the shop in Saint Florence to buy milk. The village looks very nice, maybe we'll walk there tomorrow

Comments
Sign in or get an account to comment.