Cerddoriaeth cwmwl

I had told Miss O’Keeffe I wanted a series of photographs which when seen by Ernest Bloch he would exclaim: Music! Music! Man, why that is music!
— Alfred Stieglitz
(http://ericjohnsonphoto.com/ernest-bloch-and-alfred-stieglitz-a-sunday-morning-conversion/)

Ychydig amser yn ôl, cyflwynodd ffrind i mi'r gwaith Alfred Stieglitz, yn arbennig ei ffotograffau cymylau.  Roedd Stieglitz yn meddwl am y ffurfiau haniaethol cymylau fel ffordd i ddangos ei meddylfryd a nwyd. Nawr dydw i ddim yn gallu gweld cymylau heb feddwl am Alfred Stieglitz gyda gwerthfawrogiad mawr.


A little while ago, a friend introduced me the work of Alfred Stieglitz, especially his cloud photographs. Stieglitz thought about the abstract forms of clouds as a way to show his mindset and emotion. Now I can not see clouds without thinking about Alfred Stieglitz with great appreciation.

Comments
Sign in or get an account to comment.