Rhagbaratoad

Rhagbaratoad ~ Preparing in advance

Mae'r adeiladwyr yn ddechrau ar wâl y lolfa yfory.  Felly treulion ni'r dydd mewn paratoad.  Roedd rhaid i ni wagio dwy ystafell - yn symud ein celfi i ystafelloedd eraill.  Ar ddiwedd y dydd roeddwn ni'n barod. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael lolfa fawr ond bydd e'n llawer o aflonyddwch a llanast yn y cyfamser


The builders will begin tomorrow on the lounge wall. So we spent the day in preparation. We had to empty two rooms - moving our furniture to other rooms. At the end of the day we were ready. We're looking forward to having a big lounge but it will be a lot of disturbance and mess in the meantime.

Comments
Sign in or get an account to comment.