Yr Hydref fel Yr Haf

Yr Hydref fel Yr Haf ~ The Autumn like the Summer

Rydyn ni troi'r gwres canolog ymlaen yn y swyddfa bob mis Hydref tan y mis Mawrth nesa.  Does dim ots am y tywydd y tu allan yr adeilad.  Heddiw roedd  y tywydd yn boeth iawn - fel yr Haf. Felly roedd rhaid i ni ddefnyddio gwyntyllau ac yn cadw'r ffenestri ar agor.  Roedd e'n fwyaf rhyfedd.

We turn the central heating on in the office every October until the next March. It doesn't matter about the weather outside the building. Today the weather was very hot - like Summer. So we had to use fans and keep the windows open. It was most strange.

Comments
Sign in or get an account to comment.