tridral

By tridral

Edrych ymlaen at y dyfodol

Edrych ymlaen at y dyfodol ~ Looking forward to the future

Cowbois Rhos Botwnnog - Teg Edrych Tuag Adref

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ôl wedi dathlu'r pen-blwydd yr elusen ddydd Sadwrn, gwnaethon ni droi ein sylw i'r dyfodol ddydd Sul.

Rydyn ni erioed wedi cael canolfan preswyl ein hunain, a nawr mae'n dechrau bod yn bwysig i ffeindio lle. Rydyn ni wedi bod yn arbed arian ac yn edrych am eiddo. Dydyn ni ddim yn gwybod pa mor hir y bydd e'n cymryd ond rydyn ni'n gobeithio i ffeindio rhywlle'r flwyddyn nesa. Bydd e'n dda i gael lle i alw ein hunain.

Bydd y lle yn cael yr enw 'Drala Jong'. Os oes diddordeb gyda chi yn ein cynlluniau dych chi'n gallu gweld mwy ar y wefan. https://www.drala-jong.org/

Roedd y penwythnos yn llawenydd iawn. Roedd e'n dda iawn i gymryd cyfle i edrych yn ôl ac yn edrych ymlaen.Yn y diwedd, mae'r dyfodol yn dibynnu arnon ni. Ac mae'n dechrau nawr.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

After celebrating the charity's anniversary on Saturday, we turned our attention to the future on Sunday.

We've never had our own residential centre, and now it's beginning to be important to find a place. We've been saving money and looking for properties. We do not know how long it will take but we're hoping to find somewhere next year. It will be good to have a place to call our own.

The place will be called 'Drala Jong'. If you are interested in our plans, you can see more on the website. https://www.drala-jong.org/

The weekend was very happy. It was really good to take a look back and look forward.

In the end, the future depends on us. And it begins now

Comments
Sign in or get an account to comment.