tridral

By tridral

Dail a changhennau

Dail a changhennau ~ Leaves and branches

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Mae'r tywydd fel loteri ar hyn o bryd. Dych chi ddim yn gwybod os mae'n mynd i fwrw glaw - a pan mae'n bwrw glaw, mae'n drwm iawn. Gwnes i fwynhau cerdded i'r dre trwy'r parc heddiw, ond ar fy ffordd yn ôl i'r gwaith, gwnaeth y nefoedd yn agor. A dweud y gwir, rydw i'n hoffi byw mewn gwlad wlyb a gwlad gyda tywydd amrywiol.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The weather is currently a lottery. You don't know if it's going to rain - and when it rains, it's very heavy. I enjoyed walking to the town through the park today, but on my way back to work, the heavens opened. To tell the truth, I like to live in a wet country and a country with a variety of weather.


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

Comments
Sign in or get an account to comment.