tridral

By tridral

Cerdded trwy'r coed

Cerdded trwy'r coed ~ Walking through the trees

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

Aethon ni allan i fynd am dro gyda Daniel o gwmpas y parc Mynydd Bychan. Mae pen-glin Nor'dzin yn dod yn well - mae'n ymddangos fel pe bai ymarfer corff ac yn gorffwys yw'r driniaeth ei fod e angen. Rydyn ni'n meddwl awn ni allan bob yn ail ddydd dros y gwyliau, ac yn gobeithio ar y diwedd y bydd y pen-glin yn well.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


We went out for a walk with Daniel around the Heath Park. Nor'dzin's  knee is getting better - it seems that exercise and rest is the treatment that it needs. We think we will go out every other day over the holidays, and hope that in the end that the knee will be better.

Comments
Sign in or get an account to comment.