tridral

By tridral

Pwy ydyn ni?

Pwy ydyn ni? ~ Who are We? ~ Huawei?

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae ffôn newydd gyda fi. Ar ôl blynyddoedd gyda'r 'Nexus 5', roedd amser i brynu rhywbeth yn fwy modern.  Wrth gwrs prynais i ffôn gyda chamera da, oherwydd bod fy ffôn yn treulio'r rhan fwyaf o'i hamser fel camera  Dych chi'n gallu dyfalu enw'r ffôn.  Mae'n wastad yn gofyn cwestiwn Bwdist... 'Pwy ydyn ni?' ... Huawei?


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I have a new phone. After years with the 'Nexus 5', time was to buy something more modern. Of course I bought a phone with a good camera, because my phone spends most of its time as a camera. You can guess the name of the phone. It's always asking a Buddhist question ... 'Who are we?'  ... Huawei?

Comments
Sign in or get an account to comment.