tridral

By tridral

Haul, gwynt a glaw

Haul, gwynt a glaw ~ Sun, wind and rain

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni am dro o gwmpas Sain Ffagan - Amgueddfa Werin Cymru.  Roedd y tywydd yn heulog, gwyntog a glawog yn ei dro.  Mae Nor'dzin yn cerdded yn dda iawn.  Mae'n ymddangos ei bod hi wedi trwsio ei phroblem pen-glin hi ac mae hi'n teimlo barod i ddechrau rhedeg eto. Doeddwn ni ddim yn cerdded rhy hir, oherwydd roedd y glaw yn rhy drwm ar y pryd. Roeddwn ni'n hapus i eistedd i lawr yn y bwyty gyda bowlen o gawl a darn mawr o fara cyn i ni fynd adre.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went for a walk around Saint Fagans - National History Museum. The weather was sunny, windy and rainy in turn. Nor'dzin is walking very well. She seems to have fixed her knee problem and she feels ready to start running again. We did not walk too long, because the rain was too heavy at the time. We were happy to sit down in the restaurant with a bowl of soup and a large piece of bread before we went home.

Comments
Sign in or get an account to comment.