tridral

By tridral

Brawd mawr

Brawd mawr ~ Big brother

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnes i gwrdd â fy mrawd dros amser cinio.  Doeddwn i ddim yn cwrdd â fe yn aml, felly roedd e'n dda i weld e eto. Cawson ni pryd o fwyd da a sgwrs dda - a byddwn ni cwrdd eto ddydd Llun.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I met my brother at lunch time. I don't often meet him, so it was good to see him again. We had good food and a good conversation - and we'll be meeting again on Monday.

Comments
Sign in or get an account to comment.