Castell Forchtenstein

Castell Forchtenstein ~ Forchtenstein Castle

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mwynheais i'r cyfle cerdded yn y bore.  Mae'r tir o gwmpas Forchtenstein yn bert iawn.  Mae'n awr i ffwrdd o Vienna ac mae'n edrych yn wledig ac amaethyddol - ac mae'n dawel hefyd.  Dwi'n gallu gweld pam ein ffrindiau yn hoffi byw yma.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I enjoyed the chance to walk in the morning. The land around Forchtenstein is very pretty. It is an awr away from Vienna and looks rural and agricultural - and it's also quiet. I can see why our friends like to live here.

Comments
Sign in or get an account to comment.