Diolchgarwch

Diolchgarwch ~ Gratitude

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Weithiau mae'n dda jyst i eistedd yn dawel mewn parc a bod yn ddiolchgar i'r bobl y wnaeth y parc ac i'r rhai sy'n ei gadw'n brydferth

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Sometimes it's good just to sit quietly in a park and be grateful to the people who made the park and to those who keep it beautiful

Comments
Sign in or get an account to comment.