Oriel gyhoeddus

Oriel gyhoeddus ~ Public gallery

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni allan gyda Richard, Steph a theulu yn y Rhath.  Roedd e'n teimlo amser hir ers i ni wedi gweld nhw.

Pan gerddon ni'n ôl i'w tŷ nhw, roeddwn i'n sylwi darn o gelf stryd newydd ar wal caffi.  Rydw i'n hoffi'r gelf stryd ar waliau Caerdydd mae'n mae'n bywiogi'r lle gyda'i liwiau a'i ddelweddau.

Doedden ni ddim yn gallu aros yn hir gyda Richard a Steph oherwydd rydyn ni'n dal yn paratoi'r ardd cyn y parti'r wythnos nesa. Felly treulion ni'r gweddill y diwrnod yn torri canghennau ac yn tacluso.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went out with Richard, Steph and a family in Roath. It felt a long time since we had seen them.

When we walked back to their house, I noticed a new piece of street art on a cafe wall. I like the street art on the walls of Cardiff it enlivens the place with its colors and images.

We couldn't stay long with Richard and Steph because we're still preparing the garden before the party next week. So we spent the rest of the day cutting branches and tidying up.

Comments
Sign in or get an account to comment.