Llwybr i fywyd newydd

Llwybr i fywyd newydd ~ A path to a new life

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ym mis Ionawr gwnes i geisio am 'Diswyddo Gwirfoddol' a heddiw gwnes i ffeindio roedd fy nghais wedi'i dderbyn.  Rydw i'n mynd i adael y Brifysgol - ond dydw i ddim yn gwybod pryd, eto.  Bydd e'n pennod newydd yn ein bywydau ni ac rydyn  ni'n edrych ymlaen ato fe.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

In January I applied for 'Voluntary Redundancy' and today I found my application had been accepted. I'm going to leave the University - but I don't know when, again. It will be a new chapter in our lives and we look forward to it.

Comments
Sign in or get an account to comment.