tridral

By tridral

Eiliadau fflachio

Eiliadau fflachio ~ Flickering moments

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Wrth i mi nesáu at y diwedd fy amser yn y Brifysgol, mae pob eiliad yn ymddangos tipyn bach mwy arbennig nag arfer, mae pob eiliad yn teimlo fel y diwedd a'r dechrau o rywbeth. Rydw i'n mwynhau'r synnwyr o sylwi ar bethau fel petai am yr amser olaf ac yr amser cyntaf.

Rydw i wedi gorffen popeth yn y gwaith ac eithrio am ymweld ag adran y gyflogres ddydd Mawrth i helpu gyda phroblem, os rydw i'n gallu.  Yna, rydw i'n edrych ymlaen at adael y Brifysgol ar hanner dydd, dydd Mercher, a pheidio byth â dychwelyd.

Bydda i'n mynd i gwrdd â Nor'dzin am bryd canol dydd i ddathlu rhyddid ac yn fod yn bensiynwr llawn amser.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

As I approach the end of my time at University, every second seems a bit more special than usual, every second feels like the end and the beginning of something. I enjoy the sense of noticing things as if it were for the last time and the first time.

I've finished everything at work except for visiting the payroll section on Tuesday to help with a problem, if I can. I then look forward to leaving University on noon, Wednesday, and never returning.

I will be meeting Nor'dzin for a midday meal to celebrate freedom and being a full time pensioner.

Comments
Sign in or get an account to comment.