tridral

By tridral

Yn rhedeg i Dongwynlais

Yn rhedeg i Dongwynlais ~ Running to Tongwynlais

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Rydw i yn ôl i ddechrau hyfforddi am y 10C Caerdydd.  Y bore 'ma rhedais i 14C i Dongwynlais ac yn ôl. Rydw i'n rhedeg yn gynnar yn y bore pan mae'n cŵl ac yna mae gen i weddill y dydd am beth bynnag rydyn ni am ei wneud. Treulion ni rhai o amser yn trefnu'r llofft.  Roedd e'n dda i fynd â llawer o bethau i siop elusen - ac yn mynd i gaffi am baned.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

'm back to start training for the Cardiff 10K. This morning I ran 14K to Tongwynlais and back. I run early in the morning when it's cool and then I have the rest of the day for whatever we want to do. We spent some time organising the loft. It was good to take a lot of things to a charity shop - and go to a cafe for a cuppa.

Comments
Sign in or get an account to comment.