Dal i sefyll

Dal i sefyll ~ Still standing

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni wedi cwblhau ein ceisiadau am fisa i fynd i Nepal ar ein ffordd i Bhutan. Es i i'r pentref i bostio nhw ac yn gwneud ychydig bach o siopa.  Rydw i'n meddwl bod y goeden helyg wrth y nant yn cwympo drosodd yn araf iawn.  Un dydd bydd e'n taro'r ddaear ond am nawr mae'n dal i sefyll.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We have completed our visa applications to go to Nepal on our way to Bhutan. I went to the village to post them and do a little shopping. I think the willow tree by the stream is falling over very slowly. One day it will hit the ground but for now it is still standing.

Comments
Sign in or get an account to comment.