Dim cystadleuaeth

Dim cystadleuaeth ~ No competition

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roeddwn i allan ar y ffordd eto'r bore 'ma.  Mae fy nghefn yn teimlo'n gwell nawr, felly roeddwn i'n meddwl basai tipyn bach o ymarfer corff yn dda. Rhedais i 10C eto.  Rydw i'n meddwl bydda i'n rhedeg tair gwaith mwy cyn 10C Caerdydd. Dydy e ddim cystadleuaeth i fi.  Rydw i'n rhedeg oherwydd fy mod i'n mwynhau rhedeg.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I was out on the road again this morning. My back feels better now, so I thought a little exercise would be good. I ran 10K again. I think I'll run three more times before the Cardiff 10K. It's not a competition for me. I run because I enjoy running.

Comments
Sign in or get an account to comment.