Cerdded a rhedeg ym man gwyrdd

Cerdded a rhedeg ym man gwyrdd ~ Walking and running in a green space

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cyrhaeddodd fy nghanlyniad swyddogol Cardiff 10C heddiw - https://results.sporthive.com/events/6572871912539113728/races/462805/bib/5165.  Cafodd e ei golli mewn system cyfrifiadur am ddau ddiwrnod. Rydw i'n hoffi'r 'map' sy'n dangos fi 'OT', a fy nghyfeillion rhedeg 'ES' a 'HD'. Rhedais i'r 10C yn 1:18:48, ar gyflymder 7.53 min/km. Rydw erioed wedi rhedeg 10k mor gyflym.  Mae e wedi bod yn ysbrydoledig i weld beth sy'n bosibl.  Y bore 'ma ceisiais i redeg ar yr un cyflymder.  Roeddwn i'n hapus gyda chyflymder 8 min/km.

Rhedodd Nor'dzin yn y prynhawn. Parc y Mynydd Bychan yw hoff le Nor'dzin i redeg. Aethon ni allan yna heddiw a cherddais i dra roedd Nor'dzin yn rhedeg. Rhedodd hi dri chilometr - ymhellach nag y gwnaeth hi erioed o'r blaen.  Ar ôl iddi hi redeg eisteddon ni am hanner awr cyn mynd i siop goffi am hufen iâ a phaned.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

My official Cardiff 10K result arrived today - https://results.sporthive.com/events/6572871912539113728/races/462805/bib/5165. He was lost in a computer system for two days. I like the 'map' that shows me 'OT', and my running companions 'ES' and 'HD'. I ran the 10K in 1:18:48, at a speed of 7.53 min / km. I've never run 10k so fast. It's been inspiring to see what is possible. This morning I tried to run at the same speed. I was happy with a speed of 8 min / km.

Nor'dzin ran in the afternoon. Heath Park is Nor'dzin's favorite place to run. We went out there today and I walked while Nor'dzin was running. She ran three kilometers - further than she had ever done before. After she ran we sat for half an hour before heading to a coffee shop for ice cream and a cuppa.

Comments
Sign in or get an account to comment.