Mae amser yn hedfan, nes ein bod yn hedfan

Mae amser yn hedfan, nes ein bod yn hedfan ~ Time flies, until we fly

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae amser yn hedfan... Rydyn ni'n mynd i fod i ffwrdd am bron i fis ac roedd heddiw ein cyfle olaf i weld Dan, oherwydd y bydd e'n yn y gwaith am weddill yr wythnos. Aethon ni cael byrbryd yn John Lewis cyn crwydro'r siopau yn prynu ychydig o bethau olaf am ein taith.  Roedd e'n dda i weld Dan, ac mae'n anodd credu nad rydyn ni'n mynd i'w gweld am fis.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Time flies ... We're going to be away for almost a month and today was our last chance to see Dan, because he'll be at work for the rest of the week. We had a snack at John Lewis before wandering the shops buying a few last things for our trip. It was good to see Dan, and it's hard to believe we're not going to see him for a month.

Comments
Sign in or get an account to comment.