tridral

By tridral

Gwledydd y Ddraig (unwaith eto)

Gwledydd y Ddraig (unwaith eto) ~ Dragon Countries (once again)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni i Bhutan yn 2017 mae e'n wlad hyfryd iawn ac roedd e'n amser arbennig.  Roedden ni'n meddwl ei fod e'n 'unwaith mewn oes', ond nawr rydyn ni'n mynd unwaith eto. Rydyn ni'n si┼Ár hon fydd ein taith olaf i Bhutan, efallai, ein taith olaf i'r dwyrain.

Ddydd Sadwrn rydyn ni'n hedfan o Gaerdydd i Kathmandu trwy Doha.  Rydym yn dal i syfrdanu ein bod ni'n gallu dechrau ein taith gan hedfan o Faes Awyr Gaerdydd - bron ar ein stepen drws.  Mae'n hudolus.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went to Bhutan in 2017 it's a really lovely country and it was a special time. We thought it was 'once in a lifetime', but now we're going again. We are sure this will be our last trip to Bhutan, perhaps our last trip east.

On Saturday we fly from Cardiff to Kathmandu via Doha. We are still amazed that we can start our journey by flying from Cardiff Airport - almost on our doorstep. It's magical.

Comments
Sign in or get an account to comment.