Teimlo'n hydrefol

Teimlo'n hydrefol ~ Feeling autumnal

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dechreuais y diwrnod yn teimlo dipyn yn well.  Es i hyd yn oed allan i'r ardd i ysgubo'r dail. Ond yn y prynhawn dechreuais i deimlo'n sâl gyda phoen stumog.  Treuliais i weddill y diwrnod yn gorwedd i lawr.  Rydw i'n gobeithio mae'n ddiwedd y salwch nawr...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I started the day feeling a lot better. I even went out into the garden to sweep the leaves. But in the afternoon I started to feel sick with stomach pain. I spent the rest of the day lying down. I hope it's the end of the illness now ...

Comments
Sign in or get an account to comment.