tridral

By tridral

Darnau crisial

Darnau crisial ~ Crystal fragments

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roeddwn ni wedi cael diwrnod prysur yn gweithio ar ysgrifennu nodiadau o'r penwythnos ac yn fformatio llyfrau i'w cyhoeddi.  Rydyn ni'n brysur iawn.  Yn hwyr yn y prynhawn aethon ni allan i'r siopau ac yn mynd i gaffi.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We had a busy day working on writing notes from the weekend and formatting books for publication. We are very busy. In the late afternoon we went out to the shops and went to a cafe.

Comments
Sign in or get an account to comment.