Rhedeg yn araf

Rhedeg yn araf ~ Running slowly

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Yn dilyn enghraifft Nor'dzin, es i allan i redeg yn gynnar heddiw. Roedd e'n yr amser cyntaf ers 1af mis Hydref - 55 diwrnod yn ôl. Sylwais i nad oeddwn i mor ffit.  Roeddwn i arafa na dau fis yn ôl, a doeddwn i ddim yn gallu rhedeg mwy na 3 cilometr.  Ond rydw i’n si┼Ár fy mod i'n gallu adennill fy ffitrwydd mewn amser.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Following Nor'dzin's example, I went out to run early today. It was the first time since 1st October - 55 days ago. I realized I wasn't as fit. I was slower than two months ago, and I couldn't run more than 3 kilometers. But I'm sure I can regain my fitness in time.

Comments
Sign in or get an account to comment.