tridral

By tridral

Gwarchod plant naw i bump

Gwarchod plant naw i bump ~ Babysitting nine to five

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

O dro i dro (yn arbennig ym mis Ionawr nesa) bydd Richard a Steph angen help gyda'r plant. Roedd heddiw yn un o'r dyddiau hyfryd hynny ac roedden ni'n gofalu am Zoe.  Mae hi'n blentyn hyfryd ac roeddwn ni wedi cael amser pleserus, ond roedden ni wedi blino ar ddiwedd y dydd. Rydyn ni'n ar ddyletswydd eto ddydd Iau.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

From time to time (especially next January) Richard and Steph need help with the children. Today was one of those lovely days and we cared for Zoe. She's a lovely child and we had an enjoyable time, but we were tired at the end of the day. We are on duty again on Thursday.

Comments
Sign in or get an account to comment.