tridral

By tridral

Llawenydd chwarae

Llawenydd chwarae ~ The joy of playing

'All the world's a stage,
And all the men and women merely players'

-- William Shakespeare, 'As You Like It', Act II Scene VII Line 138

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Hwn oedd ein diwrnod olaf gyda Zoe am wythnos. Rydyn ni'n dod i arfer â gofalu amdani nawr a dydyn ni ddim mor blino ar ddiwedd y dydd.  Heddiw chwaraeon ni gyda chwpanaid plastig.  Doedd dim diwedd i'r hwyl - adeiladu gyda nhw, llithro nhw, troelli nhw.  Roedd Zoe yn hapus iawn gyda phopeth.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

This was our last day with Zoe for a week. We are getting used to looking after her now and we are not so tired at the end of the day. Today we played with plastic cups. There was no end to the fun - building with them, sliding them, spinning them. Zoe was very happy with everything.

Comments
Sign in or get an account to comment.