tridral

By tridral

Symud Ymlaen

Symud Ymlaen ~ Moving Forward

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd Zoe wedi cael ei awr 'setlo i mewn' yn y feithrinfa heddiw. Mwynhaodd hi yno, felly mae'n edrych yn dda i ddechrau ym mis Chwefror.  Mae hi'n symud ymlaen.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Zoe had her 'settling in' hour at nursery today. She enjoyed it there, so it looks good for starting in February. She's moving on.

Comments
Sign in or get an account to comment.