tridral

By tridral

Cwtsh

Cwtsh ~ Cwtch

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd Zoe tipyn bach o dan y tywydd heddiw.  Roedd h'n dawel, ond mor hapus fel arfer.  Gwnaeth hi'n mwynhau gweld yr ardd ac yn cael cwtsh gyda'i mam-gu.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Zoe was a bit under the weather today. She was quiet, but as happy as usual. She enjoyed seeing the garden and having a cwtch with her mam-gu.

Comments
Sign in or get an account to comment.