Cael gwared ar rwystrau ar ddiwedd yr hen flwyddyn

Cael gwared ar rwystrau ar ddiwedd yr hen flwyddyn ~ Removing obstacles at the end of the old year

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'n bron diwedd yr hen flwyddyn yn y calendr Tibet. Heddiw oedd y 29ain diwrnod o'r 12fed mis lleuad Tibet.  Ar y diwrnod hwn mae'n seremoni gydag enw Gütor (Tib. དགུ་གཏོར་, Wyl. dgu gtor), cael gwared ar rwystrau ar ddiwedd yr hen flwyddyn.  Aethon ni i Drala Jong cymryd rhan yn y seremoni ac ymuno yn y dathliadau. Beth mae'n ei olygu i gael gwared ar rwystrau? Mewn Bwdhaeth, ni yw ein prif rwystr ein hunain. Felly i gael gwared ar rwystrau mae angen i ni fod yn barod i ollwng patrymau di-fudd - peidio â dal drwgdeimlad, ayyb. Dechrau newydd i'r flwyddyn newydd - ac ar unrhyw foment.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It's almost the end of the old year in the Tibetan calendar. Today was the 29th day of the 12th Tibetan lunar month. On this day there is a ceremony with the name of Gütor (Tib. དགུ་གཏོར་, Wyl. dgu gtor), removing obstacles at the end of the old year. We went to Drala Jong to take part in the ceremony and join in the celebrations. What does it mean to remove obstacles? In Buddhism, we are our own main obstacle. So to get rid of obstacles we need to be prepared to let go of unhelpful patterns - not hold bad feelings, etc. A fresh start to the new year - and at any moment.

Comments
Sign in or get an account to comment.