tridral

By tridral

Eistedd yn dawel

Eistedd yn dawel ~ Silent sitting

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni'n ddigon lwcus i gael gardd eithaf mawr gyda lleoedd i eistedd yn dawel. Mae'r haul yn disgleirio trwy'r dydd ac mae'r tywydd yn eithaf cynnes. Rydw i'n gallu clywed plant yn chwarae yn eu gerddi a rhywun yn canu cerddoriaeth ofnadwy ar ei radio.  Mae'r blodau yn blodeuo. Mae gwenyn a chreaduriaid bach eraill yn fwrlwm, ac mae'r adar un canu yn y coed. Mae'n amser rhyfedd, ond rydyn ni'n gallu eistedd yn dawel. Mae'r byd yn parhau.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We are lucky enough to have a fairly large garden with places to sit quietly. The sun is shining all day and the weather is quite warm. I can hear children playing in their gardens and someone playing terrible music on their radio. The flowers are in bloom. Bees and other small creatures are buzzing, and the birds are singing in the trees. It's a strange time, but we can sit quietly. The world continues.

Comments
Sign in or get an account to comment.