Cadw mewn cysylltiad

Cadw mewn cysylltiad ~ Keeping in contact

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'n teimlo fel treulion ni'r ddiwrnod ar y ffôn heddiw gyda galwadau gyda theulu a ffrindiau. Roeddwn i'n arfer dim yn hoffi galwanau ffôn, ac yn arbennig, galwadau cynhadledd ond nawr rydw i wedi newid fy meddwl ac rydw i'n ddechrau eithaf cyfforddus gyda nhw. Weithiau maen nhw'n bron cystal â bod gyda rhywun, yn arbennig pan rydych chi'n gweld nhw. Rydw i'n meddwl bydd galwadau fel y rhain yn bwysicach dros amser.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It feels like we spent the day on the phone today with calls with family and friends. I used to dislike telephone calls, and especially, conference calls but now I've changed my mind and I'm getting pretty comfortable with them. Sometimes they're almost as good as being with someone, especially when you see them. I think calls like these will become more important over time.

Comments
Sign in or get an account to comment.