Bjornorav

By Bjornorav

The National Day of Sweden

Today is the National Day in Sweden, the country I love so much, so I'd like to post today one of the Sweden's symbols. Not that large as Riksdag or King's palace, but a small one. Tiny "Iron Boy" or "Järnpojke" in swedish, loved by thousands of tourists. And if you will, take a visit to him at once, take a sit on the bench next to him, under the shady tree and think a little with kindness about the moment. That's exactly what I feel when I sit there. Congratulatuons, Sweden!
Nu är det dags för att säga "Grattis på Nationaldagen!" till alla svenskarna. Och idag som ni ser, det är ju Järnpojke, en liten symbol av det här landet och visst jag behöver inte att förklara till svenskar vem han är. :) Grattis, kära landet! Du gamla, du fria...!

Comments
Sign in or get an account to comment.