tridral

By tridral

Rhosyn yn y glaw

Rhosyn yn y glaw ~ A rose in the rain

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae Gorffennaf yn fyw hyd at ei enw - Gorffen + Haf. Mae'n oer a heddiw mae wedi bwrw glaw trwy'r dydd. Efallai mai Tachwedd wedi dod yn gynnar. Rydw i'n edrych ymlaen - ac yn gobeithio - at gweld yr haf eto.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

July (Gorffennaf) is living up to its name - Gorffen (Finish) + Haf (Summer). It's cold and today it has rained all day. November may have come early. I'm looking forward - and hoping - to seeing summer again.

Comments
Sign in or get an account to comment.