tridral

By tridral

Gadewch fod mwy o olau

Gadewch fod mwy o olau ~ Let there be more light

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw gwnaethon ni aildrefnu'r gegin.  Roedden ni eisiau gweld mwy o'r ardd trwy'r drysau Ffrengig, felly roedd rhaid i ni symud pethau mawr (fel yr oergell a'r rhewgell) i ffwrdd o'r ffenestri. I wneud hyn roedd yn rhaid i ni symud dau ddresel hefyd.  Roedd llawer o waith, ond rydyn ni'n hapus gyda'r canlyniadau.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today we rearranged the kitchen. We wanted to see more of the garden through the French doors, so we had to move big things (like the fridge and freezer) away from the windows. To do this we also had to move two dressers. It was a lot of work, but we're happy with the results.

Comments
Sign in or get an account to comment.