tridral

By tridral

Fel hyn

Fel hyn ~ Like this

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae Nor'dzin yn gwneud clogynnau cynnes i ni wisgo tra rydyn ni'n myfyrio.  Maen nhw wedi'u seilio ar glogynnau mynachod tibetaidd, ond does dim patrwm gyda ni, felly roedd rhaid i Nor'dzin yn gwneud patrwm hefyd.  Penderfynai hi y gallwn i fod yn ymddiried gyda rhai o'r pwytho symlach a dangosodd i mi beth i'w wneud... Rydw i'n gobeithio fy mod i'n gallu gwneud swydd ddigon da. Gawn ni weld.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin is making warm cloaks for us to wear while we meditate. They're based on tibetan monks' cloaks, but we don't have a pattern, so Nor'dzin had to make a pattern too. She decided that I could be trusted with some of the simpler stitching and showed me what to do ... I hope I can do a good enough job. We'll see.

Comments
Sign in or get an account to comment.