tridral

By tridral

Twf dros nos

Twf dros nos ~ Overnight growth

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n hoffi'r ffordd bod ffyngau lliwgar ysblennydd yn gallu pop i fyny dros nos ac yn addurno'r lawnt.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I like the way that spectacular colourful fungi can pop up overnight and decorate the lawn.

Comments
Sign in or get an account to comment.