tridral

By tridral

Cerdded Gaeafol

Cerdded Gaeafol ~ Winter Walking

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd Nor'dzin llawer gwell heddiw. Gweithion ni trwy'r dydd ar ein cyfrifiaduron (fel arfer). Yn y prynhawn hwyr aethon ni am dro o gwmpas cae mwdlyd ger lle'r ydyn ni'n byw. Roedd yr awyr yn ysblennydd a lliwgar.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin was much better today. We worked all day on our computers (as usual). In the late afternoon we went for a walk around a muddy field near where we live. The sky was spectacular and colourful.

Comments
Sign in or get an account to comment.