tridral

By tridral

Awyr glirio

Awyr glirio ~ Clearing sky

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd heddiw diwrnod ysgafnach na ddoe. Roedd llawer o dacluso ac yn trefnu'r ystafelloedd newydd - ond does dim gwaith trwm.  Rydyn ni'n gobeithio mynd am dro yfory. Bydd e'n dda i fod tu allan y tŷ ar ôl holl ein gwaith dan do.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was a lighter day than yesterday. There was a lot of tidying up and organising the new rooms - but no heavy work. We hope to go for a walk tomorrow. He'll be good to be outside the house after all our indoor work.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.